Engagemang och erfarenhet

Engagemang och erfarenhet

Drivkraften bakom lyckade uppdrag med uppnådda mål kommer från ett fokus på resultat, en positiv inställning, och en förmåga att engagera andra. Vi har axlat roller som exempelvis redovisningsansvarig, redovisningschef och financial controller. Vi har erfarenhet från samtliga delar av redovisningsflödet (AP/AR/GL/Payroll/Tax), bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration, prognos, budget, analys, rapportering, systemimplementationer (SAP, Oracle mfl), förändringsarbete, effektiviseringsprocesser, arbete inom Shared Service Center med mera.